دیتا سنتر - نسخه موبایل
بازگشت به صفحه اصلی
معرفی Veeam Backup & Replication

<p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;">Veeam Backup & Replication یک برنامه پشتیبانی و محافظت از داده هاست که برای محیط های مجازی VMware vSphere و Microsoft Hyper-V hypervisors توسط شرکت Veeam ساخته شده است.این نرم افزار قابلیت پشتیبان گیری ، replication و Restore کردن ، برای ماشین های مجازی ارائه نموده است.<br style="font-size: 9pt;" /><strong style="font-size: 9pt;">عملکرد:</strong><br style="font-size: 9pt;" /><a href="http://faradsys.com/2018/06/23/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-veeam-backup-replication/" rel="nofollow" data-mce-href="http://faradsys.com/2018/06/23/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-veeam-backup-replication/" style="font-size: 9pt;"><strong style="font-size: 9pt;">Veeam Backup & Replication</strong></a> برای محیط های <strong style="font-size: 9pt;"><a href="http://faradsys.com/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/" rel="nofollow" data-mce-href="http://faradsys.com/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/" style="font-size: 9pt;">مجازی سازی</a></strong> شده طراحی گردیده است. به وسیله snapshots گرفتن از ماشین ها و استفاده از این snapshots برای گرفتن بکاپ که به دو صورت Full و Incremental است. برای بازگردانی داده ها می توان نسخه پشتیبان گرفته شده را در محل ذخیره شده قبلی یا در مکانی دیگر بازیابی نمود .</p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;">گرفتن Snapshots به وسیله VMware vSphere میتواند بار سنگینی بر عملکرد ماشین های مجازی بگذارد و مدیران IT را به چالش بکشد.Veeam به طرز چشمگیری این روند را بهبود بخشیده است.با استفاده از Snapshots گرفتن در سطح استوریج حتی در ساعات کاری با کمترین تاثییر بر عملکرد می توانید از داده های خود بکاپ تهیه نمایید.Veeam می تواند با ادغام با replication در سطح استوریج در صورتی که استوریج اصلی در دسترس نباشد و دچار مشکل شده باشد به سرعت داده شما را بازیابی نماید.</p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;"> </p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;"><a class="lightbox-added alignnone" href="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/06/68.png" rel="nofollow" data-mce-href="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/06/68.png" style="font-size: 9pt;"><img class="alignnone size-full wp-image-8571" src="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/06/68.png" width="492" height="284" data-mce-src="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/06/68.png" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></a></p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;"><strong style="font-size: 9pt;">Storage partners for every business</strong><br style="font-size: 9pt;" />در زیر لیست شرکت های تولید کننده استوریج که از Veeam Backup & Replication پشتیبانی نموده، آورده شده است. به وسیله این استوریج ها می توان سریع تر نسخه پشتیبانی از ماشین ها را تهیه نمود و سرعت باز گردانی اطلاعات را افزایش داد.</p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;"><a class="lightbox-added alignnone" href="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/06/new.jpg" rel="nofollow" data-mce-href="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/06/new.jpg" style="font-size: 9pt;"><img class="alignnone size-full wp-image-8572" src="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/06/new.jpg" width="490" height="451" data-mce-src="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/06/new.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></a></p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;"><strong style="font-size: 9pt;">Recovery</strong><br style="font-size: 9pt;" /><a href="http://faradsys.com/2018/06/23/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-veeam-backup-replication/" rel="nofollow" data-mce-href="http://faradsys.com/2018/06/23/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-veeam-backup-replication/" style="font-size: 9pt;"><strong style="font-size: 9pt;">نرم افزار veeam backup</strong></a> برای بازگردانی اطلاعات انتخاب های مختلفی را به کاربران ارائه می دهد.<br style="font-size: 9pt;" />Instant VM Recovery<br style="font-size: 9pt;" />به وسیله Instant VM Recovery کاربران veeam backup می توانند ماشین هایی که از آن بکاپ تهیه نموده اند را به سرعت در محل ذخیره بکاپ بالا بیاورند.</p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;"><a class="lightbox-added aligncenter" href="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/06/instant-vm.gif" rel="nofollow" data-mce-href="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/06/instant-vm.gif" style="font-size: 9pt;"><img class="size-full wp-image-8575 aligncenter" src="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/06/instant-vm.gif" width="478" height="372" data-mce-src="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/06/instant-vm.gif" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></a></p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;"><strong style="font-size: 9pt;">Full VM Recovery</strong><br style="font-size: 9pt;" />به وسیله Full VM Recovery میتوانید آخرین وضعیت ماشین ها را در بازه های مشخص زمانی در هاست اصلی یا هاست دیگر، بازیابی نمایید. VM رامی توان در مکان اصلی که از آن بکاپ گرفته شده است ، در صورتی که آن ماشین خاموش باشد یا پاک شده باشد بازیابی نمود. و یا بازیابی در هاست جدید صورت گیرد که در این صورت تنظیمات ماشین باید قابل دسترسی باشد. (تنظیمات شبکه ، دیتا سنتر)<br style="font-size: 9pt;" />VM File Recovery<br style="font-size: 9pt;" />به وسیله Instant File-Level Recovery (IFLR) شما می توانید هر فایل مورد نظرتان را در بازه زمانی مشخص بازیابی نمایید. همچنین veeam از فایل سیستم های ویندوزی و لینوکسی پشتیبانی می نماید.</p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;"><a class="lightbox-added aligncenter" href="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/06/filelevel.gif" rel="nofollow" data-mce-href="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/06/filelevel.gif" style="font-size: 9pt;"><img class="size-full wp-image-8577 aligncenter" src="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/06/filelevel.gif" width="500" height="389" data-mce-src="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/06/filelevel.gif" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></a></p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;">وحتی می توانید فایل های ماشین را مانند VMDK را بازگردانی نمایید.<br style="font-size: 9pt;" /><strong style="font-size: 9pt;">Application-item recovery:</strong><br style="font-size: 9pt;" />با استفاده از veeam backup می توانید به صورت مستقیم برای بازیابی Application های زیر استفاده نمایید.<br style="font-size: 9pt;" /><strong style="font-size: 9pt;">Microsoft Active Directory</strong></p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;"><a class="lightbox-added aligncenter" href="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/06/active.gif" rel="nofollow" data-mce-href="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/06/active.gif" style="font-size: 9pt;"><img class="size-full wp-image-8578 aligncenter" src="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/06/active.gif" width="486" height="378" data-mce-src="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/06/active.gif" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></a></p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;"><strong style="font-size: 9pt;">Microsoft Exchange</strong><br style="font-size: 9pt;" /><strong style="font-size: 9pt;">Microsoft SharePoint</strong></p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;"><strong style="font-size: 9pt;">Microsoft SQL Server</strong></p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;"><a class="lightbox-added aligncenter" href="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/06/sql.gif" rel="nofollow" data-mce-href="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/06/sql.gif" style="font-size: 9pt;"><img class="size-full wp-image-8579 aligncenter" src="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/06/sql.gif" width="483" height="375" data-mce-src="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/06/sql.gif" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></a><br style="font-size: 9pt;" /><strong style="font-size: 9pt;">Oracle</strong><br style="font-size: 9pt;" />با توجه به مختصر توضیحات بالا و با استناد به گزارش سال 2017 از Gartner ، veeam backup and replication توانسته جز 5 شرکت پیشرو در صنعت بکاپ و ریکاوری باشد.</p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;"><a class="lightbox-added alignnone" href="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/06/Untitled11.jpg" rel="nofollow" data-mce-href="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/06/Untitled11.jpg" style="font-size: 9pt;"><img class="alignnone size-full wp-image-8584" src="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/06/Untitled11.jpg" width="488" height="333" data-mce-src="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/06/Untitled11.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></a></p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;">در زیر نقاط قوت و ضعف آن را مشاهده می کنید که توسط Gartner اعلام شده است:<br style="font-size: 9pt;" />نقاط قوت:<br style="font-size: 9pt;" />Veeam قابلیت های بسیاری با گزینه های بازیابی ساده برای محیط VMware و Hyper-V ارائه نموده است.<br style="font-size: 9pt;" />برای چندمین سال پیاپی یکی از سریع ترین شرکت های در حال رشد در صنعت پشتیباتی بوده است.<br style="font-size: 9pt;" />نقاط ضعف:<br style="font-size: 9pt;" />بسیاری از مشتریان به این نکته اشاره کرده اند که سیاست قیمت گذاری لایسنس اغلب دیگر رقابتی نیست در حالی که مدیریت و ریکاوری در Veeam ساده می باشد. اندازه مناسب برای ذخیره سازی بکاپ و پیکربندی در مرحله نصب ممکن است توجه بیشتری نیاز داشته باشد زیرا نرخ تغییرات در ماشین های مجازی بسیار بالا می باشد.<br style="font-size: 9pt;" />Veeam فقط به طور رسمی اعلام نموده است که از سرور فیزیکی پشتیبانی می کند ولی هنوز به طور کامل این ویژگی را ادغام و اثبات ننموده است .<br style="font-size: 9pt;" />نتیجه گیری:<br style="font-size: 9pt;" />امروزه تداوم کسب و کار معنای جدیدی به خود گرفته است . زمانی که داده ها به عنوان منبع حیاتی کسب و کار شما است حفظ اطلاعات شما و اطمینان از صحت و در دسترس بودن آن یک اولویت است. به دلیل کاهش سرور های فیزیکی و افزایش ماشین های مجازی مدیران فناوری اطلاعات با یک سری جدید از مسائل محافظت از داده ها و چالش های پشتیبانی مواجه شده اند.این چیزی بیش از یک کپی از فایل های مهم است. وضعیت هر VM نیز باید محافظت شود و به راحتی قابل دسترس باشد. هر سازمان باید نیاز های بکاپ گیریش را در چهارچوب زیر ساخت مجازی مجددا ارزیابی نماید و سپس مناسب ترین فن اوری ها را برای ارائه بهتر محافظت از داده ها انتخاب کند. Veeam با توجه به ویژگی هایی که برای محیط مجازی ارائه نموده است می تواند یکی از بهترین انتخاب ها برای محیط مجازی باشد.</p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;">منبع : <a href="http://irdatacenter.rozblog.com/">irdatacenter</a></p>


ارسال شده در تاریخ : شنبه 30 تير 1397 - 10:24 توسط : indatacenter
آخرین مطالب :
ویژگی های vSphere 6.5 Update 3 چهارشنبه 30 مرداد 1398
قیمت سرور Blade سه شنبه 17 ارديبهشت 1398
بکاپ گیری از اطلاعات شنبه 6 بهمن 1397
پروتکل HSRP چیست؟ چهارشنبه 5 دی 1397
سرور G9 6 آبان 1397
زیرو کلاینت چیست؟ 15 مهر 1397
مزایای مجازی‌ سازی چهارشنبه 11 مهر 1397
Hyper-V چیست ؟ دوشنبه 22 مرداد 1397
معرفی SDS های شرکت HPE دوشنبه 22 مرداد 1397
Hyper-Converged چیست؟ چهارشنبه 10 مرداد 1397
پردازنده های EPYC چهارشنبه 10 مرداد 1397
آشنایی با پروتکل STP شنبه 30 تير 1397
معرفی Veeam Backup & Replication شنبه 30 تير 1397
آشنایی با IPv6 سه شنبه 12 تير 1397
معرفی VMware vSphere 6.7 سه شنبه 12 تير 1397

مطالب تصادفی :
زیرو کلاینت چیست؟ سه شنبه 12 تير 1397
معرفی Veeam Backup & Replication سه شنبه 12 تير 1397
معرفی VMware vSphere 6.7 سه شنبه 12 تير 1397
سیستم HC 250 سه شنبه 12 تير 1397
قیمت سرور Blade سه شنبه 12 تير 1397
بکاپ گیری از اطلاعات سه شنبه 12 تير 1397
Hyper-V چیست ؟ سه شنبه 12 تير 1397
پردازنده های EPYC سه شنبه 12 تير 1397
پروتکل HSRP چیست؟ سه شنبه 12 تير 1397
حفاظت از کانال های ارتباطی VMware View توسط گواهینامه های SSL سه شنبه 12 تير 1397
سرور G9 سه شنبه 12 تير 1397
آشنایی با IPv6 سه شنبه 12 تير 1397
ویژگی های vSphere 6.5 Update 3 سه شنبه 12 تير 1397
مزایای مجازی‌ سازی سه شنبه 12 تير 1397
معرفی SDS های شرکت HPE سه شنبه 12 تير 1397