دیتا سنتر - نسخه موبایل
بازگشت به صفحه اصلی
معرفی VMware vSphere 6.7

<p style="margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; font-size: 12px; text-align: start; line-height: 18px;"><strong style="font-size: 9pt;">در این مقاله میخواهیم درباره آخرین نسخه از </strong><strong style="font-size: 9pt;">Vsphere</strong><strong style="font-size: 9pt;"> نسخه 6.7 صحبت کنیم.</strong></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; font-size: 12px; text-align: start; line-height: 18px;">6.7 Vsphere توانایی های کلیدی را ارائه میکند که واحدهای فناوری اطلاعات را قادر می سازد تا به روند قابل توجه خواسته های جدید در عرصه فناوری اطلاعات در زیرساخت سازمان خود توجه کنند.</p><p style="margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; font-size: 12px; text-align: start; line-height: 18px;"> </p><ul style="font-size: 12px; text-align: start;"><li style="font-size: 9pt;">رشد انفجاری در تعدد و انواع برنامه های کاربردی ، از برنامه های مهم کسب و کار تا بارهای کاری هوشمند</li><li style="font-size: 9pt;">رشد سریع محیط های ابری هیبرید و موارد استفاده آنها</li><li style="font-size: 9pt;">رشد و گسترش مراکز داده مستقر در سرار جهان ، از جمله در لایه Edge</li><li style="font-size: 9pt;">امنیت زیرساخت ها و برنامه های کاربردی که اهمیت فوق العاده ای را نیازدارند</li></ul><p style="margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; font-size: 12px; text-align: start; line-height: 18px;"><a class="lightbox-added aligncenter" href="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/04/vSphere-6.7-pillars-768x434.jpeg" rel="nofollow" data-mce-href="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/04/vSphere-6.7-pillars-768x434.jpeg" style="font-size: 9pt;"><img class="size-full wp-image-8101 aligncenter" src="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/04/vSphere-6.7-pillars-768x434.jpeg" width="424" height="240" data-mce-src="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/04/vSphere-6.7-pillars-768x434.jpeg" style="vertical-align: middle; font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></a></p><h3 style="text-align: start;"><strong style="font-size: 9pt;">مدیریت ساده و کارآمد در مقیاس</strong></h3><p style="margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; font-size: 12px; text-align: start; line-height: 18px;">Vsphere 6.7 بر اساس نوآوری های تکنولوژی به کار رفته در Vsphere 6.7 ساخته شده و  تجربه مشتری را به سطح کاملا جدیدی ارتقا داده است. سادگی مدیریت ، بهبود عملیاتی ، زمان عملکرد همه در یک مقیاس .</p><p style="margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; font-size: 12px; text-align: start; line-height: 18px;"><a class="lightbox-added aligncenter" href="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/04/vCSA-768x528.jpeg" rel="nofollow" data-mce-href="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/04/vCSA-768x528.jpeg" style="font-size: 9pt;"><img class="size-full wp-image-8102 aligncenter" src="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/04/vCSA-768x528.jpeg" width="432" height="297" data-mce-src="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/04/vCSA-768x528.jpeg" style="vertical-align: middle; font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></a></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; font-size: 12px; text-align: start; line-height: 18px;">Vsphere 6.7 یک تجربه استثنائی برای کاربر با استفاده از <strong style="font-size: 9pt;">vCenter Server Appliance) vCSA)</strong> به همراه دارد . این نسخه چندین APIs جدید را معرفی میکند که باعث بهبود کارایی و تجربه در راه اندازی vCenter ، راه اندازی چندین vCenter براساس یک قالب آماده میشود ، مدیریت vCenter Server Appliance و پشتیبان گیری و بازنشانی را به مراتب راحت تر میکند. همچنین به طور قابل توجهی توپولوژی vCenter Server را از طریق <strong style="font-size: 9pt;">vCenter با embedded platform services controller را در حالت  enhanced linked</strong> ساده تر کرده است که مشتریان را قادر میسازد تا چند vCenter را به هم پیوند دهند تا دسترس پذیری بدون مرز را در سرار محیط بدون نیاز به external platform services controller یا  load balancers داشته باشند.</p><p style="margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; font-size: 12px; text-align: start; line-height: 18px;">علاوه بر اینها ، با vSphere 6.7 vCSA <strong style="font-size: 9pt;">بهبود عملکرد</strong> فوق العاده ای ارائه میشود . (تمام معیارها در مقایسه با vSphere 6.5 مقایسه شده است) :</p><ul dir="ltr" style="font-size: 12px; text-align: start;"><li style="font-size: 9pt;"><strong style="font-size: 9pt;">2X</strong> faster performance in vCenter operations per second</li><li style="font-size: 9pt;"><strong style="font-size: 9pt;">3X</strong> reduction in memory usage</li><li style="font-size: 9pt;"><strong style="font-size: 9pt;">3X</strong> faster DRS-related operations (e.g. power-on virtual machine)</li></ul><p style="margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; font-size: 12px; text-align: start; line-height: 18px;">این بهبود عملکرد از داشتن تجربه کاربری سریع برای کاربران vSphere اطمینان حاصل میکند ، ارزش قابل توجه و همچنین صرفه جویی در وقت و هزینه در موارد استفاده متنوع همچون VDI ، Scale-out apps ، Big Data ، HPC ، DevOps  distributed cloud native apps و غیره دارد.</p><p style="margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; font-size: 12px; text-align: start; line-height: 18px;">vSphere 6.7 بهبود هایی در مقایس و کارایی در زمان بروزرسانی ESXi هاست ها دارد. با حذف یکی از دو بار راه اندازی مجدد که به طور معمول برای ارتقاء نسخه اصلی مورد نیاز است ، زمان تعمیر و نگهداری را به طور قابل توجهی کاهش میدهد <strong style="font-size: 9pt;">(Single Reboot) </strong>. علاوه بر آن <strong style="font-size: 9pt;">Quick boot</strong> یک نوآوری جدید است که  ESXi hypervisor را بدون راه اندازی مجدد هاست فیزیکی ، و حذف زمان سپری شده برای بوت شدن ، از سر میگیرد.</p><p style="margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; font-size: 12px; text-align: start; line-height: 18px;"><a class="lightbox-added aligncenter" href="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/04/H5C.jpg" rel="nofollow" data-mce-href="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/04/H5C.jpg" style="font-size: 9pt;"><img class="size-full wp-image-8103 aligncenter" src="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/04/H5C.jpg" width="420" height="236" data-mce-src="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/04/H5C.jpg" style="vertical-align: middle; font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></a></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; font-size: 12px; text-align: start; line-height: 18px;">یکی دیگر از مولفه های کلیدی vSphere 6.7 رابط کاربر گرافیکی است که تجربه ایی ساده و کارآمد را ارائه می دهد ،  می باشد. <a href="http://faradsys.com/2018/04/28/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-vcenter-server-6-7/" rel="nofollow" data-mce-href="http://faradsys.com/2018/04/28/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-vcenter-server-6-7/" style="font-size: 9pt;"><strong style="font-size: 9pt;">vSphere Client مبتنی بر HTML5</strong></a> یک رابط کاربری مدرن ارائه میکند که پاسخگوی هر دو نیاز واکنشگرایی و سهولت در استفاده برای کاربر است. با vSphere 6.7 که شامل قابلیت های اضافه شده برای پشتیبانی از نه تنها جریان های کاری معمولی مشتریان ، بلکه سایر قابلیت های کلیدی مانند مدیریت NSX ، vSAN ، VUM و همچنین اجزای third-party است.</p><h3 style="text-align: start;"><a href="http://faradsys.com/2018/04/28/%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-vsphere-6-7/" rel="nofollow" data-mce-href="http://faradsys.com/2018/04/28/%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-vsphere-6-7/" style="font-size: 9pt;"><strong style="font-size: 9pt;">امنیت جامع Built-In</strong></a></h3><p style="margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; font-size: 12px; text-align: start; line-height: 18px;">vSphere 6.7 بر روی قابلیت های امنیتی در vSphere 6.5 ایجاد شده و موقعیت منحصر به فرد آن را به عنوان hypervisor ارائه می دهد تا امنیت جامع را که از هسته شروع می شود، از طریق یک مدل مبتنی بر سیاست عملیاتی ساده هدایت کند.</p><p style="margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; font-size: 12px; text-align: start; line-height: 18px;">vSphere 6.7 ابزارهای سخت افزاری <a href="http://faradsys.com/2018/04/28/%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-vsphere-6-7/" rel="nofollow" data-mce-href="http://faradsys.com/2018/04/28/%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-vsphere-6-7/" style="font-size: 9pt;"><strong style="font-size: 9pt;">Trusted Platform Module (TPM) 2.0</strong></a> و همچنین <a href="http://faradsys.com/2018/04/28/%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-vsphere-6-7/" rel="nofollow" data-mce-href="http://faradsys.com/2018/04/28/%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-vsphere-6-7/" style="font-size: 9pt;"><strong style="font-size: 9pt;">Virtual TPM 2.0</strong></a> را پشتیبانی می کند و به طور قابل توجهی امنیت و یکپارچگی را در hypervisor و سیستم عامل مهمان به همراه دارد.</p><p style="margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; font-size: 12px; text-align: start; line-height: 18px;"><a class="lightbox-added aligncenter" href="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/04/TPM.jpg" rel="nofollow" data-mce-href="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/04/TPM.jpg" style="font-size: 9pt;"><img class="size-full wp-image-8104 aligncenter" src="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/04/TPM.jpg" width="400" height="172" data-mce-src="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/04/TPM.jpg" style="vertical-align: middle; font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></a></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; font-size: 12px; text-align: start; line-height: 18px;">این قابلیت از VM ها و هاست ها در برابر tampered شدن جلوگیری ، از بارگیری اجزای غیر مجاز ممانعت و ویژگی های امنیتی سیستم عامل مهمان را که توسط تیم های امنیتی درخواست شده فعال می کند.</p><p style="margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; font-size: 12px; text-align: start; line-height: 18px;">رمزگذاری داده ها همراه با vSphere 6.5 معرفی شد و به خوبی جا افتاد. با vSphere 6.7 ، رمزگذاری VM بهبود بیشتری یافته و عملیات مدیریت را آسان تر کرده است. vSphere 6.7 جریان های کاری را برای <strong style="font-size: 9pt;">رمزگذاری VM</strong> ساده می کند ، برای محافظت در داده ها در حالت سکون و جابجایی طراحی شده ، ساخت آن را به آسانی با یک راست کلیک و همچنین افزایش امنیت وضعیت رمزگذاری VM و دادن کنترل بیشتری برای محافظت به کاربر در برابر دسترسی به داده های غیر مجاز میدهد.</p><p style="margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; font-size: 12px; text-align: start; line-height: 18px;">vSphere 6.7 همچنین حفاظت از داده ها را در حرکت با فعال کردن <strong style="font-size: 9pt;">vMotion رمزگذاری شده درinstances های مختلف vCenter</strong> و همچنین نسخه های مختلف ارائه میدهد ، ساده تر کردن عملیات migrations دیتاسنتر را ایمن میکند ، داده ها را در یک محیط (hybrid cloud  (between on-premises and public cloud ، و یا در سراسر دیتاسنتر ها با موقعیت های مختلف جغرافیای انتقال می دهد.</p><p style="margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; font-size: 12px; text-align: start; line-height: 18px;">vSphere 6.7 از تمام رنج <strong style="font-size: 9pt;">تکنولوژی ها و فن آوری های امنیتی مبتنی بر <a href="http://faradsys.com/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/" rel="nofollow" data-mce-href="http://faradsys.com/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/" style="font-size: 9pt;">مجازی سازی</a></strong> مایکروسافت پشتیبانی می کند. این یک نتیجه همکاری نزدیک بین VMware و مایکروسافت است تا مطمئن شود ماشین های ویندوزی در vSphere از ویژگی های امنیتی in-guest  در حالی که همچنان در حال اجرا با عملکرد مناسب و امنیت در پلت فرم vSphere هستند ، پشتیبانی میکند.</p><p style="margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; font-size: 12px; text-align: start; line-height: 18px;">vSphere 6.7 امنیت داخلی جامعی را ارائه میکند که قلب SDDC ایمن است ، که این ادغام عمیق و یکپارچه با سایر محصولات VMware مانند vSAN، NSX و vRealize Suite برای ارائه یک مدل کامل امنیتی برای مرکز داده است.</p><h3 style="text-align: start;"><strong style="font-size: 9pt;">Universal Application Platform</strong></h3><p style="margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; font-size: 12px; text-align: start; line-height: 18px;">vSphere 6.7 یک پلتفرم کاربردی عمومی است که ظرفیت های کاری جدید مانند (تصاویر گرافیکی 3 بعدی، اطلاعات حجیم، HPC، یادگیری ماشینی، (In-Memory و Cloud-Native) را به خوبی mission critical applications موجود ، پشتیبانی میکند. همچنین برخی از آخرین نوآوری های سخت افزاری در صنعت را پشتیبانی میکند و عملکرد استثنایی را برای انواع کار های مختلف ارائه میدهد.</p><p style="margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; font-size: 12px; text-align: start; line-height: 18px;">vSphere 6.7 پشتیبانی و قابلیت های معرفی شده برای GPU را از طریق همکاری VMware  و Nvidia ، با مجازی سازی GPUهای Nvidia حتی برای non-VDI و موارد غیر محاسباتی مانند هوش مصنوعی ، یادگیری ماشینی، داده های حجیم و موارد دیگر افزایش میدهد.</p><p style="margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; font-size: 12px; text-align: start; line-height: 18px;">با پیشرفت تکنولوژی به سمت  <strong style="font-size: 9pt;">Nvidia GRID™ vGPU</strong><strong style="font-size: 9pt;">  </strong>در vSphere 6.7 ، به جای نیاز به خاموش کردن بارهای کاری بر روی GPUها ،مشتریان میتوانند به راحتی این ماشین ها را موقتا متوقف کنند و یا اینکه از سر گیرند، به این ترتیب مدیریت بهتر چرخه حیاط هاست ، و به طور قابل توجهی باعث کاهش اختلال برای کاربران نهایی میشود. Vmware همچنان با هدف ارائه تجربه کامل Vsphere  به GPU ها در نسخه های آینده در این زمینه سرمایه گذاری میکند.</p><p style="margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; font-size: 12px; text-align: start; line-height: 18px;"><a class="lightbox-added alignnone" href="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/04/PMem-768x635.jpeg" rel="nofollow" data-mce-href="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/04/PMem-768x635.jpeg" style="font-size: 9pt;"><img class="alignnone size-full wp-image-8105" src="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/04/PMem-768x635.jpeg" width="472" height="391" data-mce-src="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/04/PMem-768x635.jpeg" style="vertical-align: middle; font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></a></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; font-size: 12px; text-align: start; line-height: 18px;">vSphere 6.7 با افزودن پشتیبانی از نوآوری های کلیدی صنعت ، که آماده است تا تاثیر قابل توجهی بر چشم انداز، که حافظه پایدار است ، همچنان رهبری تکنولوژی Vmware و همکاری پربار با شرکای کلیدی خود را به نمایش میگذارد . <strong style="font-size: 9pt;">با حافظه پایدار vSphere</strong>،  مشتریان با استفاده از ماژول های سخت افزاری پشتیبانی شده، مانند آنهایی که از Dell-EMC و HPE موجود هستند، می تواند آنها را به عنوان ذخیره سازی های فوق سریع با IOPS بالا، و یا به سیستم عامل مهمان به عنوان حافظه non-volatile  قرار دهند این به طور قابل توجهی عملکرد سیستم عامل را در برنامه ها برای کاربرد های مختلف ، افزایش میدهد و برنامه ای موجود را سریعتر و کارآمدتر میکند و مشتریان را قادر میسازد تا برنامه های با عملکرد بالا بسازند که میتواند از حافظه مداوم vSphere استفاده کند.</p><p style="margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; font-size: 12px; text-align: start; line-height: 18px;">شما میتوانید مجله <strong style="font-size: 9pt;">Virtual Blocks Core Storage 6.7</strong> را نیز ببینید که در آن اطلاعات بیشتری را در مورد استوریج جدید و ویژگی های شبکه ای مانند <strong style="font-size: 9pt;">Native 4Kn disk support ، RDMA support</strong> و <strong style="font-size: 9pt;">Intel VMD برای <a href="http://faradsys.com/2018/05/01/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-nvme/" rel="nofollow" data-mce-href="http://faradsys.com/2018/05/01/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-nvme/" style="font-size: 9pt;">NVMe</a></strong> که بیشتر برنامه های سازمانی را در  vSphere اجرا میکند، مشاهده کنید.</p><p style="margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; font-size: 12px; text-align: start; line-height: 18px;"> </p><h3 style="text-align: start;">تجربه Hybrid Cloud) Seamless Hybrid Cloud)</h3><h2 style="text-align: start;"> </h2><p style="margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; font-size: 12px; text-align: start; line-height: 18px;">با پذیرش سریع vSphere-based public clouds از طریق شرکاری VMware Cloud Provider Program ، VMware Cloud در AWS، و همچنین دیگر ارائه دهندگان cloud  ، VMware متعهد به ارائه یک cloud  ترکیبی یکپارچه برای مشتریان است. vSphere 6.7 قابلیت <strong style="font-size: 9pt;">vCenter Server Hybrid Linked Mode</strong> را معرفی میکند که آن را برای مشتریان به منظور داشتن نمایش پذیری unified و قابلیت مدیریتی on-premises محیط vSphere در حال اجرا بر روی یک نسخه و محیط vSphere-based public cloud ، مانند VMware Cloud در AWS، در حال اجرا بر روی نسخه های مختلف از vSphere را آسان و ساده کرده است. این قابیت از افزایش سرعت نوآوری و معرفی قابلیت های جدید در vSphere-based public clouds اطمینان حاصل میکند و مشتری را مجبور نمی کند تا به طور مداوم محیط محلی vSphere را به روز رسانی و ارتقا دهد.</p><p style="margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; font-size: 12px; text-align: start; line-height: 18px;"><a class="lightbox-added aligncenter" href="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/04/HLM.jpg" rel="nofollow" data-mce-href="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/04/HLM.jpg" style="font-size: 9pt;"><img class="size-full wp-image-8106 aligncenter" src="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/04/HLM.jpg" width="447" height="247" data-mce-src="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/04/HLM.jpg" style="vertical-align: middle; font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></a></p><p style="margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; font-size: 12px; text-align: start; line-height: 18px;">vSphere 6.7 همچنین <strong style="font-size: 9pt;">قابلیت Migration در حالت Cold وHot در محیط Cross-Cloud</strong> میدهد ، علاوه بر افزایش سهولت مدیریت ، تجربه seamless و non-disruptive hybrid cloud را ارائه میدهد. همانطور که ماشین های مجازی بین مراکز داده های مختلف مهاجرت می کنند ، یا از یک مرکز داده محلی به cloud  و بلعکس منتقل میشوند ، آنها احتمالا در میان انواع پردازنده های مختلف حرکت می کنند. vSphere 6.7 قابلیت جدیدی را فراهم می کند که کلیدی برای محیط های hybrid cloud است که به نام <strong style="font-size: 9pt;">Per-VM EVC</strong> نامیده می شود. Per-VM EVC قابلیت EVC) Enhanced vMotion Compatibility) را به یک ویژگی ماشین تبدیل میکند ، که به جای استفاده از نسل خاصی از پردازنده که در cluster بوت شده ، از آن استفاده کند. این قابلیت seamless migration را در سراسر CPU های مختلف با حفظ حالت EVC در هر ماشین در طول migrations  در سراسر کلاستر ها اجازه میدهد.</p><p style="margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; font-size: 12px; text-align: start; line-height: 18px;">پیش از این vSphere 6.0 قابلیت provisioning را بین vCenter instances معرفی کرده بود که اغلب به نام ” cross-vCenter provisioning ”  یاد می شود. استفاده از دو مورد vCenter این احتمال را می دهد که نمونه ها در نسخه های مختلف انتشار قرار داشته باشند. vSphere 6.7 مشتریان را قادر می سازد تا از نسخه های مختلف vCenter استفاده کنند، در حالی که اجازه می دهد cross-vCenter, عملیات provisioning مانند: (vMotion, Full Clone , cold migrate) را به طور یکپارچه ادامه دهد . این به خصوص برای مشتریانی که توانایی استفاده از VMware Cloud را در AWS به عنوان بخشی از hybrid cloud خود دارند، مفید است.</p><p style="margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; font-size: 12px; text-align: start; line-height: 18px;">منبع : <a href="https://irdatacenter.persianblog.ir/">irdatacenter.persianblog.ir</a></p>


ارسال شده در تاریخ : سه شنبه 12 تير 1397 - 14:30 توسط : indatacenter
آخرین مطالب :
ویژگی های vSphere 6.5 Update 3 چهارشنبه 30 مرداد 1398
قیمت سرور Blade سه شنبه 17 ارديبهشت 1398
بکاپ گیری از اطلاعات شنبه 6 بهمن 1397
پروتکل HSRP چیست؟ چهارشنبه 5 دی 1397
سرور G9 6 آبان 1397
زیرو کلاینت چیست؟ 15 مهر 1397
مزایای مجازی‌ سازی چهارشنبه 11 مهر 1397
Hyper-V چیست ؟ دوشنبه 22 مرداد 1397
معرفی SDS های شرکت HPE دوشنبه 22 مرداد 1397
Hyper-Converged چیست؟ چهارشنبه 10 مرداد 1397
پردازنده های EPYC چهارشنبه 10 مرداد 1397
آشنایی با پروتکل STP شنبه 30 تير 1397
معرفی Veeam Backup & Replication شنبه 30 تير 1397
آشنایی با IPv6 سه شنبه 12 تير 1397
معرفی VMware vSphere 6.7 سه شنبه 12 تير 1397

مطالب تصادفی :
معرفی VMware vSphere 6.7 سه شنبه 12 تير 1397
سوئیچ سیسکو سه شنبه 12 تير 1397
پروتکل HSRP چیست؟ سه شنبه 12 تير 1397
بکاپ گیری از اطلاعات سه شنبه 12 تير 1397
سرور G9 سه شنبه 12 تير 1397
ویژگی های vSphere 6.5 Update 3 سه شنبه 12 تير 1397
مشکل Server’s certificate cannot be checked سه شنبه 12 تير 1397
امنیت در vSphere 6.7 سه شنبه 12 تير 1397
سیستم HC 250 سه شنبه 12 تير 1397
Hyper-Converged چیست؟ سه شنبه 12 تير 1397
قیمت سرور Blade سه شنبه 12 تير 1397
آشنایی با IPv6 سه شنبه 12 تير 1397
آشنایی با پروتکل STP سه شنبه 12 تير 1397
مزایای مجازی‌ سازی سه شنبه 12 تير 1397
حفاظت از کانال های ارتباطی VMware View توسط گواهینامه های SSL سه شنبه 12 تير 1397